Articulatieproblemen

De spraakontwikkeling kan vertraagd of afwijkend verlopen. Een kind kan moeite hebben met de uitspraak van klanken, waardoor hij of zij zich moeilijk verstaanbaar kan maken. Dit kan leiden tot onbegrip in de communicatie.

Problemen die voor kunnen komen zijn:

  •  het kind spreekt onverstaanbaar en wordt niet begrepen door de omgeving
  •  klanken worden weggelaten of vervangen door ander klanken
  •  het kind spreekt nasaal, de spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus.
    (soms ligt een schisis hieraan ten grondslag)
  • het kind spreekt te snel
  • het kind slist