Ons team

De logopedisten die werkzaam zijn in onze praktijk zijn allround en hebben ieder de nodige specialisaties en affiniteiten met verschillende doelgroepen. U kunt hierbij denken aan:

  • preverbale logopedie ( behandeling van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen)
  • stemtherapie
  • oro-myofunctionele therapie, vaak in samenwerking met tandarts of orthodontist
  • stottertherapie
  • sensorische integratie
  • articulatietherapie
  • taaltherapie
  • spraak- en/of taaltherapie na hersenletsel
  • lees- en spellingsproblemen

Tevens verzorgen wij vanuit onze praktijk de logopedie binnen “Dagbehandeling Jonge Kind” en cluster 4 onderwijs “het Mozaïek”, beide locatie de Rietpluim te Almelo.