Gehoorproblemen bij kinderen

Kinderen die in de eerste jaren gehoorproblemen hebben kunnen een achterstand krijgen in de spraak- en/of taalontwikkeling. Gehoorproblemen kunnen blijvend, maar ook wisselend aanwezig zijn.

Problemen die voor kunnen komen zijn:

  • het kind reageert niet op geluiden
  • het kind maakt zelf weinig geluid
  • het kind kent weinig woorden
  • het kind reageert niet op opdrachten
  • moeilijk verstaanbaar