Genderdysfonie

Genderdysfonie is een stemstoornis die voorkomt bij transseksuelen. De klacht die zij hebben is dat de stem niet in overeenstemming is met de veranderde sekserol.

Klachten die voor kunnen komen bij transvrouwen:

  • te lage stem
  • de manier van spreken is te mannelijk

Klachten die voor kunnen komen bij transmannen:

  • problemen m.b.t. het stembereik
  • een instabiele, gespannen stem met stemvermoeidheid