Genderdysfonie

Genderdysfonie is een stemstoornis die voorkomt bij transgender personen. De klacht die zij hebben is dat de stem niet in overeenstemming is met de veranderde sekserol.

Klachten die voor kunnen komen bij trans vrouwen:

  • te lage stem
  • de manier van spreken is te mannelijk

Klachten die voor kunnen komen bij trans mannen:

  • problemen m.b.t. het stembereik
  • een instabiele, gespannen stem met stemvermoeidheid

Klachten die voor kunnen komen bij non-binaire personen: de manier van spreken is te mannelijk of te vrouwelijk