Lees- en spellingsproblemen

Indien kinderen problemen hebben met lezen en/of spellen kan er sprake zijn van dyslexie. Al in de kleuterperiode kunnen er signalen zijn die wijzen op dyslexie.

Signalen in de kleuterperiode die wijzen op lees- en spellingproblemen kunnen zijn:

  • moeite met rijmen
  • moeite met woorden in lettergrepen verdelen
  • moeite met automatiseren zoals het onthouden van de kleuren, namen, versjes

Signalen vanaf groep 3 die wijzen op lees- en spellingproblemen kunnen zijn:

  • moeite met auditieve analyse en synthese (hakken en plakken)
  • het leren lezen verloopt traag
  • het leren spellen verloopt traag