Taalstoornis bij meertaligheid

Meerdere talen aanbieden hoeft geen probleem te zijn. Kinderen zijn in staat om een of meerdere talen naast elkaar te leren. Echter, wanneer de ontwikkeling in de eerste taal niet goed verloopt, zal het leren van de tweede taal moeilijker gaan.

Problemen die voor kunnen komen zijn:

  • het kind kent weinig woorden
  • het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen
  • het kind begrijpt niet altijd wat er tegen hem of haar wordt gezegd