Taalstoornis

De taalontwikkeling van een kind kan vertraagd of afwijkend verlopen.
Als de taalontwikkeling afwijkend verloopt is er sprake van een taalontwikkelingsstoornis.

Problemen die voor kunnen komen zijn:

  • het kind kent weinig woorden
  • het kind heeft moeite op een woord te komen
  • het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt
  • het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen
  • het kind praat (nog) niet of weinig